FANDOM


Eps # Date Dur* MC Captain Challenge Stage
Host Team Guest Team Prize Status
90 Jan 14 2H Ueda Shinya
Hisatomi Keiko
Arita Teppei Furuta Atsuya ? ?
91 Jan 28 1H Furuta Arata ? ?
92 Feb 11 2H Namase Katsuhisa ? ?
93 Feb 25 3H Oda Nobunari ? ?
94 Mar 4 1H Watanabe Tōru ? ?
95 Apr 1 3H Oikawa Mitsuhiro ? ?
96 Apr 15 Jinnai Takanori ? ?
97 May 6 1H Kawamura Ryuichi ? ?
98 May 27 Mitz Mangrove ? ?
99 Jun 3 Ōwada Baku ? ?
100 Jun 10 Nagashima Kazushige ? ?
101 Jun 17 2H Ichikawa Somegorō ? ?
102 Jun 24 1H Watanabe Tōru ? ?
103 Jul 8 3H Takashima Masahiro ? ?
104 Jul 22 1H Nagai Masaru ? ?
105 Jul 29 2H Matoba Kōji ? ?
106 Aug 12 1H Ishizuka Hidehiko ? ?
107 Aug 19 Fukuzawa Akira ? ?
108 Aug 26 2H Sakagami Shinobu ? ?
109 Sep 2 1H Takahashi Hideki ? ?
110 Sep 16 3H Furuta Atsuya ? ?
111 Oct 21 1H Nishikido Ryō ? ?
112 Oct 28 2H Oda Nobunari ? ?
113 Nov 4 1H Hamada Tatsuomi ? ?
114 Nov 18 Horie Takafumi ? ?
115 Nov 25 Ōwada Baku ? ?
116 Dec 2 2H Ichikawa Ennosuke ? ?
117 Dec 23 3H Jinnai Takanori ? ?

*Duration (Hours)